•   0935079666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Linh kiện thang máy

RAY DẪN HƯỚNG T89 TRONG THANG MÁY

A
RAY DẪN HƯỚNG T89 TRONG THANG MÁY
Đối với những thang máy có tải trọng từ 630kg-1000kg sẽ sử dụng ray dẫn đối trọng T89.

 

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng