•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

ĐẦU CỬA CABIN 4 CÁNH TRONG THANG MÁY

ĐẦU CỬA CABIN 4 CÁNH TRONG THANG MÁY:
Để cửa cabin trong thang máy rộng nhất trong 1 số trường hợp người ta sẽ dùng cửa 4 cánh. Đặc biệt trong thang máy tải hàng rất hay dùng cửa 4 cánh để gia tăng diện tích cửa mở. Vì vậy đầu cửa tầng cũng sẽ phải dùng loại chuyên biệt cho cửa 4 cánh. Giá thành của loại này sẽ cao hơn trong cửa 2 cánh.

 

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng