•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Tuyển dụng

Sale Admin
Ngày đăng: 29/09/2022
Công Ty Cổ phần Thang máy và Thiết bị điện Hà Nội cần tuyển 1 Sale Admin
Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 08/06/2022
Thành lập từ năm 2012, Công ty cổ phần Thang máy và Thiết bị điện Hà Nội (HN E&E) tự hào là công ty chuyên về lĩnh vực thi công các công trình Dân Dụng, Công Nghiệp và gia công lắp đặt cơ khí, điện các loại; Cung cấp và lắp [...]
 NHÂN VIÊN MARKETING
Ngày đăng: 04/10/2021
 Công ty Cổ phần Thang máy và Thiết bị điện Hà Nội tuyển dụng 3 nhân viên Marketing
Nhân Viên Biên tập Video
Ngày đăng: 07/05/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]
Nhân Viên Kỹ thuật thang máy
Ngày đăng: 01/10/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]
Nhân Viên Kinh doanh thang máy
Ngày đăng: 09/07/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Ngày đăng: 07/05/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]
Nhân Viên Telesales
Ngày đăng: 07/05/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]
Nhân Viên PR
Ngày đăng: 07/05/2021
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Thiết Bị Điện Hà Nội là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đối với các khách hàng trong và ngoài nước trong việc cung cấp Thang máy Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc, cũng như ở nước ngoài [...]

Đối tác khách hàng