•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Thiết Bị

Hệ thống kiểm soát thang máy

Hệ thống kiểm soát thang máy

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ thang máy ZIEHL-ABEGG (ĐỨC)

Động cơ thang máy ZIEHL-ABEGG (ĐỨC)

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ MITSUBISHI – THAILAND

Động cơ MITSUBISHI – THAILAND

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ thang máy TORINDRIVE

Động cơ thang máy TORINDRIVE

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ MONTANARI MGV25S – ITALIA

Động cơ MONTANARI MGV25S – ITALIA

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ thang máy FUJI

Động cơ thang máy FUJI

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ MONTANARI M73 – ITALIA

Động cơ MONTANARI M73 – ITALIA

Giá tham khảo: Liên hệ
Động cơ thang máy NIPPON – MALAYSIA

Động cơ thang máy NIPPON – MALAYSIA

Giá tham khảo: Liên hệ
Hệ thống cứu hộ tự động ARD

Hệ thống cứu hộ tự động ARD

Giá tham khảo: Liên hệ
Tủ điện điều khiển

Tủ điện điều khiển

Giá tham khảo: Liên hệ

Đối tác khách hàng