•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Hệ thống kiểm soát thang máy

Hệ thống kiểm soát thang máy có vai trò như thế nào?

Hệ thống kiểm soát thang máy là giải pháp quản lý thông minh nhằm mục đích kiểm soát người sủ dụng thang máy, hệ thống này góp phần đảm bảo an ninh, trật tự cũng như an toàn cho mọi người sống trong toà nhà văn phòng, chung cư mini, khách sạn…

Giảm thiểu và hạn chế những người không phải là người của toà nhà di chuyển.

Phân loại hệ thống kiểm soát thang máy

Có 3 loại hệ thống kiểm soát thang máy:

Kiểm soát thang máy bằng thẻ từ

Kiểm soát thang máy bằng thẻ từ, mật khẩu

Kiểm soát thang máy bằng thẻ từ, mật khẩu, vân tay

Mỗi loại chia thành:

  • Bộ kiểm soát phân tầng
  • Bộ kiểm soát không phân tầng

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng