•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Tủ điện điều khiển

Tủ điện thang máy là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản nhất thì tủ điện thang máy là bộ phận có nhiệm vụ điều khiển tất cả mọi hoạt động bình thường của một thiết bị thang máy.

Việc tủ điện có đảm bảo chất lượng hay không, hoạt động trong trạng thái ra sao có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành của thiết bị thang máy. Khi thang máy trong trạng thái tốt nhất sẽ giúp tủ điện thang máy có được sự ổn định, êm ái và an toàn nhất trong quá trình hoạt động.

Nếu ví bộ phận Động cơ thang máy được coi như là trái tim của thang máy thì bộ phận tủ điện chính là bộ não của thiết bị.Với việc điều khiển những hoạt động của thang máy thì tủ điện chứ không phải bộ phận nào khác là bộ não, là bộ phận quan trọng giúp thang máy có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng