•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Máy Phát Điện Mitsubishi

- Công suất: Từ 7kVA -> 44kVA
                        Từ 750kVA -> 2500kVA
- Động cơ: Mitsubishi - Japan.
- Đầu phát: Stamford - UK
- Điều khiển: Deepsea – UK


  
Thông tin chi tiết sản phẩm

Model Prime
(KVA)
Standby
 (KVA)
Mitsubishi
Engine
Cyl. Displace.
(L)
Brand
 Alternator
TM7.5 6.7 7.5 L3E 3 0.95 STAMFORD
TM11.5 10 11.5 S3L2 3 1.3 STAMFORD
TM16 15 16 S4L2 4 1.75 STAMFORD
TM22 20 22 S4Q2 4 2.5 STAMFORD
TM33 30 33 S4S 4 3.3 STAMFORD
TM44 40 44 S4S-DT 4 3.3 STAMFORD
TM820 746 821 S12A2-PTA 12 33.93 STAMFORD
TM1100 1000 1100 S12H-PTA 12 37.1 STAMFORD
TM1400 1275 1403 S12R-PTA 12 49 STAMFORD
TM1540 1400 1540 S12R-PTA2 12 49 STAMFORD
TM1650 1500 1650 S12R-PTAA2 12 49 STAMFORD
TM1900 1729 1900 S16R-PTA 16 65.37 STAMFORD
TM2100 1900 2090 S16R-PTA2 16 65.37 STAMFORD
TM2250 2045 2250 S16R-PTAA2 16 65.37 STAMFORD
TM2500 2200 2420 S16R2-PTAW 16 79.9 STAMFORD

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng