•   0935 079 666
  •   hanoielevator@hnee.com.vn

Máy Phát Điện YANMAR

- Nhãn hiệu: UNIPOWER
- Hãng sản xuất: SUPERWATT POWER GROUP
- Động cơ: YANMAR - JAPAN.
- Đầu phát: STAMFORD - UK.
- Bộ điều khiển: DEEPSEA - UK.
 


 
 
 
 
 
Thông tin chi tiết sản phẩm
 
Model Rating Power Standby Power Engine Model Engine Brand Stamford Alternator Model  
 
kW/kVA kW/kVA  
YM8S-1P 5.9/7 6.5/8 3TNV76 - GGE Yanmar(Japan) PI044F  
YM10.5S-1P 7.6/9.5 8.4/10.5 3TNV82A - GGE Yanmar(Japan) PI044G  
YM14S-1P 10/12.5 11/13.75 3TNV88 - GGE Yanmar(Japan) PI144D  
YM16S-1P 11.5/14 13/16 3TNV84T - GGE Yanmar(Japan) PI144E  
YM18.5S-1P 13.6/17 14.7/18.5 4TNV88 - GGE Yanmar(Japan) PI144E  
YM22S-1P 16/20 17.6/22 4TNV84T - GGE Yanmar(Japan) PI144G  
YM30S-1P 22.4/28 24/30 4TNV98 - GGE Yanmar(Japan) PI144K  
YM35S-1P 25.5/32 28/35 4TNV98 - GGE Yanmar(Japan) UCI224D  
YM8.8S 6.4/8 7/8.8 3TNV76 - GGE Yanmar(Japan) PT044E  
YM11S 8/10 8.8/11 3TNV82A - GGE Yanmar(Japan) PT044E  
YM13.8S 10/12.5 11/13.8 3TNV88 - GGE Yanmar(Japan) PT044F  
YM16S 11.6/14.5 12.8/16 3TNV84T - GGE Yanmar(Japan) PT044G  
YM18.6S 13.6/17 14.9/18.6 4TNV88 - GGE Yanmar(Japan) PT044H  
YM22S 16/20 17.6/22 4TNV84T - GGE Yanmar(Japan) PT144D  
YM30S 22/27.5 24/30 4TNV98 - GGE Yanmar(Japan) PT144F  
YM37S 26.4/33 29.6/37 4TNV98 - GGE Yanmar(Japan) PT144H  
YM45S 32.8/41 36/45 4TNV98T - GGE Yanmar(Japan) PT144K  
YM54S 39.2/49 43.2/54 4TNV106 - GGE Yanmar(Japan) UCI224D  
YM62S 45/56 49.6/62 4TNV106T - GGE Yanmar(Japan) UCI224E  
 

sản phẩm liên quan

Đối tác khách hàng